21 april 2017 – Nieuwbouw bedrijfspand Louis Ruys – Zwijndrecht

Voor bovengenoemd project produceren wij, in opdracht van Staton Bouw, prefab betonnen elementen toegepast als binnenspouw elementen en deels als aanrijbeveiliging onder een cellenbetonwand. Dit concept is al eerder in samenwerking met Staton toegepast w.o. het recente project van Gunco in Veghel. Bouwen met prefab beton levert behalve tijdwinst nog andere voordelen op, de binnenzijde (kistzijde) van de binnenspouw oogt estetisch gezien fraai en bovendien is beton een robuust product wat een stootje kan hebben !

Staton Bouw deelt deze ervaring blijkbaar, want het concept is inmiddels meerdere malen toegepast en prefereert ten opzichte van het traditionele lijmwerk. Ditzelfde geldt ook voor de toepassing van een prefab betonnen element als aanrij beveiliging toegepast onder een te monteren cellenbeton wand. Inmiddels is de productie van de prefab beton en cellenbeton in volle gang en hopen we hier eind juni aan te kunnen vangen met het leveren en monteren van de prefab beton en cellenbeton.

Wilt u weten wat Concrete International voor u kan betekenen ?