Brandwanden

Brand is de schrik van elke ondernemer. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn, niet alleen voor het bedrijfspand, maar ook voor de continuïteit van de onderneming. De brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit zijn primair gericht op het veilig kunnen vluchten en het beheersbaar blijven van de brand. Dat maakt het beperken van omvang en schade een zaak van ontwerpers en bouwers. Concrete International adviseert u graag in deze!

Beton brandt niet en is in hoge mate tegen brand bestand. Een betonconstructie vormt een effectief brandschild en maakt het blussen van een brand eenvoudiger doordat de constructie langere tijd stand houdt. Daarnaast stopt de brandverspreiding door de scheiding in compartimenten en verkleint zo de brandschade en het risico op milieuverontreiniging.