De prefab betonnen elementen van Concrete International voldoen aan de volgende specificaties:

STERKTEKLASSE

Druksterkte klasse C35/45 voor geprefabriceerde wandelementen uit beton.
Druksterkte klasse C25/30 voor geprefabriceerde wandelementen uit natuurstenen granulaten (silex)

MILIEUKLASSE

Betonpanelen (uitgevoerd in beton grijs) zijn geschikt voor een omgevingsklasse van;
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3

Betonpanelen (in uitgewassen natuursteen granulaten, silex) zijn geschikt voor een omgevingsklasse van;
X0, XC1, XC2, XC3, XF2-buitenblad

Afwijkende milieuklassen op aanvraag.

BRANDWEERSTAND

Brandweerstand van de wandelementen volgens de normen NEN 2889 en NBD B 15-104.
Alle elementen zijn standaard voorzien van een brandwerendheid van Rf 1h.

TOLLERANTIES

Toleranties op maatvoering worden uitgevoerd zoals omschreven in de NEN 6722
Toleranties op maatvoering van betonoppervlakte worden uitgevoerd zoals omschreven in de NEN 6722 klasse A volgens tabel 8 en de NEN 2889.