3 mei 2017 – Isolatie fors duurder door schaarste aan materiaal

Een reeks aan incidenten eind 2016 met als gevolg een significante reductie van de productiecapaciteit van Methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI) hoofdbestanddeel voor de productie van PIR veroorzaakt schaarste. De toenemende vraag naar grondstoffen wereldwijd overstijgt het aanbod, vooral in Azië. De schaarste heeft als logisch economisch gevolg dat er een opwaartse druk is gekomen op de prijs van MDI in de markt. Door de snelle stijging van de grondstoffen zijn fabrikanten die blijven produceren genoodzaakt de prijsstijgingen per direct door te rekenen aan de eindklant.

Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak dat dit voor u met zich meebrengt  en hopen dat de markt zich op korte termijn zal stabiliseren.