Uitbreiding productie capaciteit

Eind 2016 zijn we gestart met het concreet maken van een lang gekoesterd plan. Het gaat hierbij om de nieuwbouw van een tweetal productie hallen Fase I (reeds in uitvoering) van 2.711 m² en  Fase II (start, verwachting laatste kwartaal 2017) van 3.685 m². Met de realisatie van Fase I zal er zo’n 15 tot 20% toename mogelijk zijn op onze huidige productie en met het gereedkomen van Fase II zal dit 50% zijn. Ook zal er een tweede windmolen worden geplaatst zodat we onze eigen stroom kunnen produceren ten behoeve van deze realisaties.