Nieuwe projectvideo: Nieuwbouw drie bedrijfsverzamelgebouwen Deltazijde – Blaricum

Locatie: Bedrijventerrein Businesspark 27 aan de Blaricummermeent – Blaricum
Opdrachtgever: Invest Projects Blaricum
Ontwerpstudio: Team2 Studio voor de bouwkunst Vollenhove