21 juni 2017 – Berendsen Textielservice Helmond

In opdracht van Adriaans Bouwgroep – Helmond heeft Concrete International opdracht voor levering & montage van geïsoleerde prefab betonnen Sandwichelementen alsmede voor het leveren van een aanzienlijke hoeveelheid kanaalplaatvloeren. De geïsoleerde prefab betonnen elementen, dik 250 mm, zijn voorzien van 100 mm PIR isolatie Rc ≥ 4,5. De levering van de elementen staat gepland voor na de zomervakantie. Voor wat betreft de kanaalplaatvloeren was Concrete International in de race omwille van de snel mogelijke levertermijn, nog voor de bouwvakantie leveren we een groot gedeelte van de kanaalplaatvloeren in dikten 200, 265 en 320 mm. Het overig te leveren vloeroppervlak volgt mogelijk direct na de bouwvakantie.