Cellenbeton Wandelementen

Cellenbeton wandelementen worden veel toegepast. Het materiaal is onbrandbaar en afhankelijk van de wanddikte in staat een brand van meer dan 360 minuten te weerstaan. De wanden kunnen in principe onafgewerkt blijven afhankelijk van de toepassing ervan. Behandeling met een verfsysteem of een sierpleister behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Concrete International heeft diverse projecten waarin cellenbeton wandelementen zijn toegepast mogen realiseren. Een veel voorkomend advies is, het product prefab beton te combineren met cellenbeton als “aanrij beveiliging” toegepast in onder andere industriële hallen voor brand- en brandwerende wanden.